"Nejušlechtilejší umění je takové, které udělá radost ostatním." Phineas Taylor Barnum

 UMĚNÍ UMÍME , UMĚNÍM ATTACKUJEME 

A DĚLÁME TÍM RADOST OSTATNÍM