ČLENSTVÍ  
Sem vložte podnadpis

CHCETE SE STÁT NAŠÍM ČLENEM?

JE TO JEDNODUCHÉ, STAČÍ VYPLNIT FORMULÁŘ A ZAPLATIT ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK.

Zaplatit členské příspěvky za aktuální rok můžete:

1. Osobně v sídle ART ATTACK:
Po telefonní domluvě v sídle spolku Na Poříčí 9, Praha 1 anebo
2. Bankovním příkazem na TRANSPARENTNÍ účet ART ATTACK vedený u Raifaisenbank:

1459443002/5500

VARIABILNÍ SYMBOL: rok, za který členský příspěvek uhrazujete, například 2019
DŮLEŽITÉ!!! Do zprávy pro příjemce prosíme napsat JMÉNO A PŘÍJMENÍ člena, za kterého je příspěvek hrazen.
Výše ročního členského příspěvku je 1100Kč pro osoby výdělečně činné
a 500 Kč pro ostatní (důchodci, rodiče na mateřské a rodičovské "dovolené", žáci a studenti, nezaměstnaní atp.)

ART ATTACK /  NA POŘÍČÍ 9, PRAHA 1

+420 721 926 713

ivona.danziger@gmail.com

ČLENSKÉ BENEFITY

KAŽDÝ ČLEN MÁ MOŽNOST SE ZDARMA ZŮČASTNIT VÝSTAV POŘÁDANÝCH SPOLKEM ART ATTACK. DÁLE MÁ VSTUPENKY A OBČERSTVENÍ ZDARMA NA KAŽDOU NÁMI POŘÁDANOU KULTURNÍ AKCI.  SAMOZŘEJMOSTÍ JSOU I SLEVY 5% NA VÝROBKY NAŠICH DLOUHODOBÝCH PARTNERŮ A 5% SLEVA NA UMĚLECKÁ DÍLA.Stávající členové: 

Marcell Vallas, Ivona Danziger, Markéta Nováková, Luboš Mandát, Karl Zikart, Romana Schmittová, Jitka Lenková, Martin Kopejtko, Tomáš Cafourek, Jiřina Tylová, Jan Růžička, Silvia Vezzuto, Radovan Hruša, Vratislava Hrzánová,

Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s poskytnutými osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. 
Registrovaný svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Registrovat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely Art Attack z.s. . Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.
Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data nebudou sdílena s žádnými aplikacemi třetích osob. Registrovaný poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě registrace či v rámci prohlížení internetových stránek Art Attack z.s., byly zpracovány.
Pokud si registrovaný přeje opravit své osobní údaje, které o něm Art Attack z.s. zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese art@artattack.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese spolku.