ČLENSTVÍ 
Sem vložte podnadpis

CHCETE SE STÁT NAŠÍM ČLENEM?

JE TO JEDNODUCHÉ, STAČÍ VYPLNIT FORMULÁŘ A ZAPLATIT ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK.

Zaplatit členské příspěvky za aktuální rok můžete:

1. Osobně v sídle ART ATTACK:
Po telefonní domluvě v sídle spolku Na Poříčí 9, Praha 1 anebo
2. Bankovním příkazem na TRANSPARENTNÍ účet ART ATTACK vedený u Raifaisenbank:

1459443002/5500

VARIABILNÍ SYMBOL: rok, za který členský příspěvek uhrazujete, například 2021
DŮLEŽITÉ!!! Do zprávy pro příjemce prosíme napsat JMÉNO A PŘÍJMENÍ člena, za kterého je příspěvek hrazen.

Výše ročního členského příspěvku na celý kalendářní rok 2020 je 3000Kč pro osoby výdělečně činné a 1500 Kč pro ostatní (důchodci, rodiče na mateřské a rodičovské "dovolené", žáci a studenti, nezaměstnaní atp.) 

ART ATTACK /  NA POŘÍČÍ 9, PRAHA 1

+420 608 555 566

ČLENSKÉ BENEFITY

KAŽDÝ ČLEN MÁ MOŽNOST SE ZDARMA ZŮČASTNIT VÝSTAV POŘÁDANÝCH SPOLKEM ART ATTACK. DÁLE MŮŽE VYUŽÍVAT PROSTORY ATELIÉRU NA POŘÍČÍ 9  ZA ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK.  

KAŽDÝ ČLEN MŮŽE VYSTAVOVAT A PRODÁVAT SVOJE DÍLA V PARTNERSKÉ GALERII G.UL.D NA MALÉ STRANĚ.

MÁ TAKÉ VSTUPENKY A OBČERSTVENÍ ZDARMA NA KAŽDOU NÁMI POŘÁDANOU KULTURNÍ AKCI.  SAMOZŘEJMOSTÍ JSOU I SLEVY 10% NA VÝROBKY NAŠICH DLOUHODOBÝCH PARTNERŮ A 10% SLEVA NA UMĚLECKÁ DÍLA OSTATNÍCH ČLENŮ. 


Stávající členové: 

Marcell Vallas, Ivona Danziger, Markéta Nováková, Karl Zikart, Lukáš Kubíček, Romana Schmittová, Martin Kopejtko, Silvia Vezzuto, Vratislava Hrzánová, Jana Tesaříková, Ladislav Tesařík, Markéta Podhůrská, Blanka Zdeňková, Zuzana Baker, Michaela Kabelová, Yveta Parisová, Pavlína Konvičná, Natalie Sopina, Romana Bennet, Jean Eliccott, Irena Procházková, Dagmar Kocůrková, Markéta Lemberk, Marta Hrincová, Alena Bery, Angelika Faltýnková

Čestní členové: 

Kateřina Urban Samková, Zdeněk Černý, Eduard Maloda, Zdeněk Kohout

Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s poskytnutými osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. 
Registrovaný svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ODESLAT) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely Art Attack z.s. . Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.
Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data nebudou sdílena s žádnými aplikacemi třetích osob. Registrovaný poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě registrace či v rámci prohlížení internetových stránek Art Attack z.s., byly zpracovány.
Pokud si registrovaný přeje opravit své osobní údaje, které o něm Art Attack z.s. zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese art@artattack.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese spolku.