VÝSTAVY U NÁS
Sem vložte podnadpis

V PROSTORÁCH NAŠEHO ATELIÉRU NA POŘÍČÍ 9 POŘÁDÁME KOMORNÍ TÉMATICKÉ VÝSTAVY NAŠICH ČLENŮ, ALE I OSTATNÍCH AUTORŮ 

PRO ROK 2020 JSME PŘIPRAVILI:

6.1. - 19.1. 2020 _ MOUCHA _ SKICOVÁNÍ MALÝCH UMĚLCŮ  _  VÝSTAVA DĚTSKÉ TVORBY ČERNOU KŘÍDOU

20.1.- 30.1.2020 _ "KŘÍDLA V UMĚLECKÉM POJETÍ"  _ SKUPINOVÁ ČLENSKÁ VÝSTAVA 

1.2.- 14.2.2020 _ STŘIK 3 _ AUTORSKÁ VÝSTAVA_ IVONA DANZIGER

15.2.-15.3. 2020 _ DREAMS _ AUTORSKÁ VÝSTAVA SUREALISMUS _ MARCELL VALLAS 

16.3. - 16.4. 2020 _ UPCYCLE ART _ RECYKLACE V UMĚNÍ _ SKUPINOVÁ ČLENSKÁ VÝSTAVA

17.4. - 30.4. 2020 _ EXPERIMENTALNÍ TVORBA _ DĚTSKÁ VÝSTAVA EXPERIMENTÁLNÍHO MALOVÁNÍ 

1.5. - 30.5. 2020 _ BUJENÍ _ SKUPINOVÁ TÉMATICKÁ ČLENSKÁ VÝSTAVA 

1.6. - 20.6. 2020 _ PORTRÉT ŽENY_ SKUPINOVÁ TÉMATICKÁ ČLENSKÁ VÝSTAVA RŮZNÝCH PORTRÉTŮ A STYLŮ

24.6. - 9.7. 2020 - GRAFIKA V UMĚNÍ _ VÝBĚR GRAFICKÝCH DĚL PŘEDNÍCH UMĚLCŮ

11.7. - 31.7.2020 - GRAFITTI ART - NOVÝ STYL V LEGÁLNÍM PROSTORU - SKUPINOVÁ ČLENSKÁ VÝSTAVA 

3.8. - 30.8. 2020 - SVĚT KRUHU - MANDALA A JINÁ DÍLA V KRUHU _ AUTORSKÁ VÝSTAVA IVONA DANZIGER

1.9. - 15.9. 2020 - CESTA BW _ FOTOGRAFIE NA TÉMA CESTA _ ČLENSKÁ SKUPINOVÁ VÝSTAVA 

16.9. - 30.9.2020 - NA OSAH - STRUKTURÁLNÍ TVORBA MODERNÍHO UMĚNÍ _ AUTORSKÁ VÝSTAVA 

1.10. - 30.10.2020 - POD HLADINOU - VÝSTAVA EXPERIMENÁLNÍ TVORBY _ SKUPINOVÁ ČLENSKÁ VÝSTAVA

1.11. - 15.11. 2020 - LAILA 5 _ AUTORSKÁ VÝSTAVA _ SUREALISMUS MARCELL VALLAS

15.11. - 15.12.2020 - OPEN - MIX MODERNÍHO UMĚNÍ _  SKUPINOVÁ VÝSTAVA